no image added yet.

Bronisław Schlabs. Krok w nowoczesność / Step into Contemporaneity
texts by Dorota Łuczak, Maciej Szymanowicz, Magdalena Wróblewska
translated by Szymon Nowak
edited by Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
photographs by Zygmunt Gajewski
design and type setting by Ryszard Bienert