no image added yet.

Fortunata Obrąpalska. Między piktorializmem a eksperymentem / Fortunata Obrąpalska. Between Pictorialism and Experiment
text by Monika Kozień
edited by Magdalena Piłakowska
translated by Szymon Nowak
photographs by Zygmunt Gajewski
graphic design and type setting by Ryszard Bienert